Mājaslapā publicēto fotogrāfiju izmantošana
pieļaujama tikai ar JRT rakstisku atļauju.
Plašāka informācija pieejama šeit.
Iepirkumu SarakstsPrintēt
21/03/2019
Skatuves gaismu vadības sistēmas renovācija JRT2016/5

Skatuves gaismu vadības sistēmas renovācija
JRT izrāžu nodrošināšanai 
JRT 2016/5
Atklāts konkurss
Iepirkuma identifikācijas numurs - JRT 2016/5
Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums - 20.12.2016.
Dokumentu iesniegšanas termiņš - 20.01.2017. plkst.11.00 JRT Lāčplēša 25, Rīga
Iepirkuma vērtēšanas kritērijs: zemākā cena

Nolikums: skatīt šeit
Pieteikuma veidne: skatīt šeit
Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma veidne: skatīt šeit
Finanšu piedāvājuma veidne: skatīt šeit

Kontaktpersonas :
Pēteris Šešo: (par iepirkuma priekšmetu)
epasts: peteris@jrt.lv
Vera Paukša:(par iepirkuma norisi)
gramatvediba@jrt.lv