Mājaslapā publicēto fotogrāfiju izmantošana
pieļaujama tikai ar JRT rakstisku atļauju.
Plašāka informācija pieejama šeit.
Iepirkumu SarakstsPrintēt
14/12/2016
„Skaņas miksēšanas sistēma VSIA „Jaunais Rīgas teātris” izrāžu apskaņošanas vajadzībām” JRT 2016/4

Skaņas miksēšanas sistēma VSIA „Jaunais Rīgas teātris” izrāžu apskaņošanas vajadzībām”
 JRT 2016/4
iepirkums organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8"pantam

Iepirkuma identifikācijas numurs - JRT 2016/4
Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums - 2016.gada 14.12
Dokumentu iesniegšanas termiņš - 28.12.2016 plkst.11.00 JRT Lāčplēša 25, Rīga
Iepirkuma vērtēšanas kritērijs:zemākā cena
 

Nolikums: skatīt šeit

Pieteikuma veidne: skatīt šeit

Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma veidne: skatīt šeit

Finanšu piedāvājuma veidne: skatīt šeit


Kontaktpersonas :
Gatis Builis: (par iepirkuma priekšmetu)
epasts: gatis@jrt.lv

Vera Paukša:(par iepirkuma norisi)
gramatvediba@jrt.lv