Mājaslapā publicēto fotogrāfiju izmantošana
pieļaujama tikai ar JRT rakstisku atļauju.
Plašāka informācija pieejama šeit.
Iepirkumu SarakstsPrintēt
03/06/2016
JRT darbinieku veselības apdrošināšana JRT2016/2

JRT darbinieku veselības apdrošināšana
iepirkums organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8"pantam
Iepirkuma priekšmets: VSIA JRT darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma identifikācijas numurs: 2016/2
Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums: 2016. gada 3.jūnijs.
Dokumentu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 15.jūnijs plkst.  11.00
JRT Lāčplēša 25, Rīga

Iepirkuma vērtēšanas kritērijs: cena, atbilstība nolikumā izvirzītajām prasībām
Plānotais līguma termiņš: 24 mēneši ( 2016.18.09 - 2018.19.09) 

Nolikums: skatīt šeit

nolikums word formātā: skatīt šeit

Kontaktpersonas:
Beata Galzone: (par iepirkuma priekšmetu)
tālr. 67283323, e-pasts - beata@jrt.lv
Vera Paukša: (par iepirkuma norisi)
e-pasts - gramatvediba@jrt.lv

Ieprikuma procedūras ietvaros saņemtie jautājumi un atbildes: skatīt šeit