Mājaslapā publicēto fotogrāfiju izmantošana
pieļaujama tikai ar JRT rakstisku atļauju.
Plašāka informācija pieejama šeit.
Iepirkumu SarakstsPrintēt
04/08/2016
JRT darbinieku veselības apdrošināšana JRT 2016/3

JRT darbinieku veselības apdrošināšana JRT2016/3

iepirkums organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8"pantam
Iepirkuma priekšmets: VSIA JRT darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma identifikācijas numurs: 2016/3
Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums: 2016. gada 4.augusts
Dokumentu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 16.augusts plkst.  11.00
JRT Lāčplēša 25, Rīga

Iepirkuma vērtēšanas kritērijs: cena, atbilstība nolikumā izvirzītajām prasībām
Plānotais līguma termiņš: 12 mēneši (18.09.2016. - 17.09.2017.)

nolikums: skatīt šeit 

nolikuma pielikumi: skatīt šeit

Dokumenti piedāvājuma sagatavošanai Word formātā:

tehniskā specifikācija

pieteikums

finanšu piedāvājums

 

Kontaktpersonas:
Beata Galzone: (par iepirkuma priekšmetu)
tālr. 67283323, e-pasts - beata@jrt.lv
Vera Paukša: (par iepirkuma norisi)
e-pasts - gramatvediba@jrt.lv