Mājaslapā publicēto fotogrāfiju izmantošana
pieļaujama tikai ar JRT rakstisku atļauju.
Plašāka informācija pieejama šeit.
Iepirkumu SarakstsPrintēt
04/06/2018
Apsardzes pakalpojumi VSIA JRT pagaidu telpām Rīgā, Miera ielā 58A JRT 2018/1

Iepirkums organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10.pantam


Iepirkuma priekšmets: Apsardzes pakalpojumi VSIA JRT pagaidu telpām Rīgā, Miera ielā 58A
Iepirkuma identifikācijas numurs: 2018/1
Informatīvā paziņojuma publicēšanas datums: 2018. gada 8.jūnijs.
Dokumentu iesniegšanas termiņš
: 2018.gada 21.jūnijs plkst.  11.00
JRT Miera ielā 58A 25, Rīga
Iepirkuma vērtēšanas kritērijs: cena, atbilstība nolikumā izvirzītajām prasībām
Plānotais līguma termiņš: sasniedzot iepirkuma robežu 130 000.00 eur, vai 24 mēneši

Nolikums: skatīt šeit

Piedāvājuma noformēšanai nepieciešamās veidnes word formātā: pieteikums skatīt šeittehniskais piedāvājums skatīt šeitfinanšu piedāvājums skatīt šeit

Jautājumi un atbildes: skatīt šeit


Kontaktpersonas:
Ainis Grīnbergs: (par iepirkuma priekšmetu)
tālr. 29258571, e-pasts -ainis@jrt.lv
Vera Paukša: (par iepirkuma norisi)
e-pasts - gramatvediba@jrt.lv